Všeobecné podmínky ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

fa0 production s.r.o.
se sídlem Široká 65/14, Josefov, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 07703066

Jaké údaje zpracováváme?

 • Jméno, příjmení
 • Adresa (doručovací + fakturační)
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Historie nákupů

Kde bereme vaše osobní údaje?

Ve většině případů nám své osobní údaje poskytnete v momentě odeslání objednávky.

 Konkrétně:

 • Vyplněním a odesláním objednávky
 • Registrací
 • Individuálně

Proč a jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom vám byli schopni poskytnout a dodat naše zboží v té nejlepší kvalitě, a to vše v rámci platné legislativy.

 Konkrétní důvody zpracování osobních údajů jsou širokospektré, ale každý z nich musí mít svůj právní základ. Pro většinu z nich je právním základem:

 • Plnění zákona
 • Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření
 • Oprávněný zájem
 • Pro údaje, které nepatří do ani jedné z výše uvedených možností, potřebujeme speciální souhlas a odůvodnění, proč od vás takový údaj vyžadujeme

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou, kterou nám udává ve většině zákon. Např. Archivační povinnost pro účely účetnictví.

Vyřízení objednávky – Nejdéle 10 let od vystavení daňového dokladu (duzp)

Vyřízení reklamace – Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení

Zasílání reklamního sdělení – Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

Hlavní účely zpracování vašich osobních údajů:

 • Vyřízení objednávky
 • Vyřízení případného vrácení zboží či reklamace
 • Zodpovězení vašich dotazů
 • Zákaznický servis
 • Dynamicky cílenou nabídkou našeho zboží
 • Marketingová komunikace